Výpočet mzdy spracujeme čo možno v najkratšom termíne. Správnosť výpočtu garantujeme.

Výpočet mzdy je veľmi dôležitý prvok, keďže každý zamestnanec citlivo vníma svoju odmenu za prácu, zároveň dbáme na diskrétnosť.

Naša špecializácia na mzdy a mzdové účtovníctvo Vám zabezpečí spracovanie mzdovej agendy na vysoko profesionálnej úrovni s dôrazom na jedinečný prístup ku každému Vášmu zamestnancovi.

Návrh a správa dochádzkového systému, spracovanie a výpočet miezd, odvodov, daní

Vystavenie a odoslanie mesačných výkazov do jednotlivých poisťovni,

Vystavenie a odoslanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch z vyplatených príjmov zo závislej činnosti

Vystavenie a odoslanie ročných hlásení o zrazených a odvedených preddavkoch z vyplatených príjmov zo závislej činnosti

Vystavenie a odoslanie štatistických výkazov.

Komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom, štatistickým úradom v mene klienta (mesačné, štvrťročné a ročné výkazy, prihlášky, odhlášky).

Príprava podkladov na úhradu miezd a odvodov.

Spracovanie prehľadov a reportov pre manažment.

Tlač výplatných pások s rozpisom zostávajúcej dovolenky, zrážok atd. (podľa dohody do obálok pre každého zamestnanca; možnosť  posielať aj na e-mail zamestnanca).

Vyhotovenie potvrdení pre účely zamestnancov, zamestnávateľa, úrady, súdy.

Odovzdanie účtovného dokladu, na základe ktorého účtovník zaúčtuje mzdové náklady do podvojného účtovníctva.

Pre účtovný softvér MRP dodávame export mzdovej agendy (účtovník iba importuje údaje o mzdách a softvér všetky položky automaticky zaúčtuje).

Úhrada miezd, odvodov a daní (v mene klienta zrealizujeme všetky úhrady podľa dohody).

Z dochádzkového systému preberáme údaje na výpočet mzdy (telefonicky alebo e-mailom).